Predavatelji

Borut BOŽIČ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Alojz IHAN, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Danielle JAGODIC
Friderika KRESAL, Visokošolski zavod Fizioterapevtika
Gregor OMEJEC, Univerzitetni klinični center, Ljubljana
Primož ROŽMAN, Zavod za Transfuzijsko medicino Ljubljana
Zdravko ŠTOR, Univerzitetni klinični center, Ljubljana
Monika ZADNIKAR, Fakulteta za zdravstvo Angele Buškin
Danica ŽELEZNIK, Visoka šola za zdravstvene vede, Slovenj Gradec