Medgeneracijski forum

 Že 70 let imamo državljani priznano pravico do udeležbe v znanstvenem in kulturnem življenju ožje in širše skupnosti. Imamo pravico do razumevanja, napredovanja in uveljavljanja v svetu znanosti in raziskovanja ter do uporabe znanstvenih dosežkov v dobro nas samih ter nacionalnih družb in človeštva v celoti. Skratka, imamo pravico do ukvarjanja z znanstvenim raziskovanjem, vzgajanjem novih generacij raziskovalcev ter vplivanja na odločevalce v javnih zadevah skupnosti, da uveljavijo napreden program razvoja, ki bo trajno naravnan. Imamo pa tudi pravico do zaščite moralnih in materialnih koristi, ki izhajajo iz sadov opravljenih znanstvenih raziskav

Predstavljeno povzemajo določila v 27. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov v Parizu 10. decembra 1948.

Danes, 70 let po tem zgodovinskem dogodku, je potrebno  človekove pravice še prav posebej osvetliti in poudariti njihov pomen zaradi naraščajočih prizadevanj posameznikov in njihovih povezav po zmanjševanju in s tem tudi odpravljanju določenih človekovih pravic. 10. november-Svetovni dan znanosti za mir in razvoj je idealna priložnost, da jasno povemo javnostim na Slovenskem, da se pravici do znanstvene vednosti, do znanstvenega delovanja in zagovarjanja zaščite intelektualnih pravic na znanstvenoraziskovalnih področjih ne bomo odpovedali, ampak jih bomo branili in zavarovali pred vsemi poskusi njihovega okrnjenja ali celo odprave. Da, ukvarjanje z znanostjo, delovanja v znanosti ter uveljavljanje s pomočjo znanstvenih dosežkov je človekova pravica!

Izbira tega gesla v okviru UNESCO-a za proslavljanje Svetovenga dneva znanosti v letu 2018 je vodila orgnizatorje osrednjega slovenskega dogodka-Slovensko znanstveno fundacijo, Evropski center za mir in razvoj ter visokošolski zavod Fizioterapevtika-k določitvi osrednje teme in sicer do izbire-znanost za varovanje zdravja ter v okviru tega tudi  medgeneracijskega foruma.

Na forum smo v vlogi nastopajočih povabili predstavnike akademskega in gospodarskega okolja ter dijake in njihove profesorje s slovenskih srednješolskih središč.

Sogovorniki na medgeneracijskem forumu bodo:

  • dr. Ana Krajnc, andragoginja, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje;
  • dr. Polona Kelava, andragoginja, ki se ukvarja z aktivnostmi na področju skotopičnega sindroma pri otrocih in mladostnikih;
  • dr. Marko Munih, elektrotehniški strokovnjak, ukvarja se z robotiko za rehabilitacijo;
  • Uroš Klančar iz farmacevtske družbe Lek, član skupine Sandoz, kjer bodo prav v mesecu novembru 2018 zbirali ideje glede splošne dobrobiti digitalnih rešitev za zdravje v okviru Sandozovega natečaja.
  1. Predstavili bodo svoje poslanstvo v znanosti, podali svoje poglede in ocene o tem koliko njihovo strokovno področje prispeva ali bi lahko prispevalo k varovanju, ohranjanju oziroma izboljšanju zdravstvenga stanja državljanov ter slovenske družbe.
  2. Spregovorili bodo o priložnostih in potrebah po udeležbi državljanov v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, v znanstveni politiki ter utemeljili zakaj so pravice človeka do znanstvene vednosti, do delovanja v znanosti ter uživanja dosežkov znanosti vključene v Splošno deklaracijo o človekovih pravicah.
  3. Predstavili bodo sobivanje s člani svoje družine ali raziskovalne/razvojne skupine, ki ji pripadajo oziroma jo vodijo glede na razlike v starosti: kako gradijo povezave z njimi, kje in zakaj prihaja do nesoglasij, odbijanja sodelovanja in pod kakšnimi pogoji so zadovoljni ter napredujejo v odnosih in razmerjih.

Medgeneracijski forum bo moderiral dr. Edvard Kobal, predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije.