Program konference

POZDRAVNI NAGOVORI 9,30h

Friderika KRESAL, Gostiteljice VZ Fizioterapevtika, dekanja
Dušan KEBER, odposlanec direktorja ECPD
Edvard KOBAL, predsednik uprave SZF
Samo FAKIN, Minister za zdravje Republike Slovenije

Beseda predsednika OO
Peter RASPOR

PROGRAM

Uvodno predavanje  10,00-11,00h

Predsedujoča Janez Podobnik, Peter Raspor

Alojz IHAN; Znanost za varovanje zdravja: Koliko in kako hitro?
Borut BOŽIČ; Ali smo pripravljeni za vpogled v lastne gene? Moralne in etične dileme

Odmor 11,00-11,15h

1. sekcija  11,15-13,00h

Z VAROVANJEM in OHRANJANJEM ZDRAVJA POVEZANE TEME
Predsedujoča: Friderika Kresal,  Peter Raspor

Primož ROŽMAN, Miomir KNEŽEVIĆ; Regenerativna medicina v ohranjanju zdravja in vitalnosti človeka
Zdravko ŠTOR; Fizioterapija-rehabilitacija v pooperativni oskrbi
Danielle JAGODIC; Gerontologija v vlogi varovanja in ohranjanja zdravja
Danica ŽELEZNIK; Delovne populacije sedanjosti: sedenje vs gibanje

Prigizek 13,00-13,30h

2. sekcija 13,30-14,15h

MEDGENERACIJSKI FORUM
Moderator Edvard Kobal SZF

Sobivanje z babicami in dedki
(interaktivni dogodek)

3. sekcija 14,30 – 16,00h

STANJE NA PODROČJU ZNANJA FIZIOTERAPEVTOV V SLOVENIJI
Predsedujoča: Zdravko Štor,  Peter Raspor

Friderika KRESAL et. al.; Pomen izobraževalnih programov fizioterapije v Sloveniji
 Monika ZADNIKAR et al.; Zakaj so pomembni naši izobraževalni programi fizioterapije za Slovenijo? Primer študija na VZ Angele Boškin, Jesenice
Gregor OMEJEC et. al.; Stanje na področju fizioterapije in bližnji trendi v raziskovanju

Odmor 16,00-16,15h

 4. sekcija 16,15-17,30h

OKROGLA MIZA

KAJ LAHKO NAREDIMO Z ZNANJEM, KI GA IZKAZUJEMO?
Moderatorja Miomir Knežević, Peter Raspor

Danielle JAGODIC, Friderika KRESAL, Gregor OMEJEC, Zdravko ŠTOR, Monika ZADNIKAR, Danica ŽELEZNIK